Planerar att para Tova och Alladin

Tova.                                                           Alladin

A-höfter.                                                      B-höfter

Ögon Ua.                                           Prcd-pra heriditärt

Utställning excellent.                         Fn heriditärt 

                                                                     Ögon Ua

                                                       Utställning excellent